Normlösa Prästgård före ombyggnad. En av flyglarna synes på bilden och finns alltså fortfarande kvar. Båda flyglarna såldes och byggdes upp igen på andra platser i Normlösa. Den ena blev bostad, Granvik, och den andra JUF-gård.
Med på bilden är fr.v. pigan ( troligen ) dotter Axberg samt herr ( Karl-Erik, kyrkoherde ) och fru Axberg

 

 

 

 

 

 

 


Till höger det hus som ofta har uppfattats vara prästgården.
Det är den andra skolbyggnaden som uppfördes. Skolgården är fotograferad på tidigt 1900-tal........

På flygfotot nedan syns längst bort prästgården efter ombyggnaden samt lantbrukets byggnader. Den första skolbyggnaden, sedermera fattigstuga och därefter telefonstation finns också med. Framför den skolbyggnaden från 1920-talet. Normlösa kyrka är dock den äldsta byggnaden.................
 

                    Bild på prästgården från baksidan.
                    Av vykortets datering ser man att bilden är från
                    tidigt 1900-tal.

                    Det står folk ute på "åkern"? På en annan bild fotograferad
                    från norr uppenbaras att det finns flera hus på det som i
                    våra dagar är ren åkermark

 

 

 

 Nedan: T.v. prästgårdsgärdet och prästgårdsloge. T.h. Normlösa Biskopsgård
Klicka på bilden och den framträder i större variant.

                       
Visst kan väl bilden nedan vara Torsborg? 1916 är angivet som år för fotografering

 

 

 

 

 

 

 

 

          Bron över  Svartån
 


                                Mejeriets skorsten syns på bilden nedan
                               

 

 

 

                    Normlösa Järnvägsstation

                    Smalspår 891 mm   

 

 

 

                                       
 

Några fler bilder.Normlösa Prästgård, K.h. C.E.Axberg
                                                                                         
               Normlösa Prästgård från bildarkiv

 

                                                                                                                        

Senast uppdaterat:
2010-08-27