I USA 2008
NAV

tisdag 20 december 2011

Start
Om oss
NAV
Länkarkiv
Normlösa - hembygd
Fornåsa - hembygd
Genealogi

Senast uppdaterat:
2011-12-20

                    S:t OlofS kapell
                skänningeanstalten

                       
Inloggning till Intern sida Besöksgrupper KvA                             Startsida - Kriminalvården

  Skänningeanstalten har nu fått sitt kapell och sitt café inrymda i det stora byggnadskomplexet som även inhyser
programlokaler ( d.v.s arbetsplatser, lärcentrum, motionslokaler m.m. ) för de intagna. 234 interner samt personal kommer här att vistas under dagtid. Namnet vi valt för kapellet har historisk bakgrund: På Munkgärdet har tidigare, under medeltiden, funnits ett dominikankloster och kyrka vid namn S:t Olofs kloster. I samband med utgrävningar p.g.a. dubbelspåret har mycket av det medeltida utgrävts och dokumenterats.

  I kapellet på anstalten finns möjlighet att fira mässa och gudstjänst varannan söndag. Förutom präst/pastor/diakon deltager besöksgrupper från församlingar i vår närhet.
I samtalsrum finns möjlighet till enskilda samtal.
Caféterian inbjuder till samspråk efter gudstjänsten.

                     Fredagen den 12 oktober 2007 invigdes kapellet för sitt ändamål av biskop Martin Lind.

     Invigningstal

   Annat talande     
=========================================================================================
Några fler bilder: 

 

     

Start | Om oss | NAV | Länkarkiv | Normlösa - hembygd | Fornåsa - hembygd | Genealogi

Webbplatsen uppdaterades tisdag 20 december 2011