Kyrkan fr.söder Foto:
Peter Lagerqvist

Normlösa - hembygd

fredag 02 oktober 2015

Start
Om oss
NAV
Länkarkiv
Normlösa - hembygd
Fornåsa - hembygd
Genealogi
Senast uppdaterat:
2015-10-02

17 juni 2015 avslutning denna termin församlingssamkväm

Normlösa församling har tillsammans med Skänninge-Allhelgona,Bjälbo,Järstad,Skeppsås och Vallerstad församlingar från den januari 2010 slagits samman till 1 församling benämnd Skänninge församling.
Därmed har en lång församlingshistoria nått vägs ände. Till vilken nytta mer än att uppfylla kyrkoordningens bestämmelse kan man undra........ Nu har, p.g.a. "styvmoderlig behandling" och utebliven representation i storförsamlingens kyrkoråd, 2010 bildats Normlösa kyrkas intresseförening. Om man så vill kan den uppfattas som sockenråd och sockenstämma - dock utan formellt inflytande.
Från 1 augusti 2011 och till årets slut restaureras Normlösa kyrka invändigt och är därmed stängd. Kyrkans tak omlägges på norra och östra sidan samt hela taket tjäras. Detta uppskattas mycket. Kyrkan restaurerades senast 1943.
Även församlingshemmet är samtidigt stängt....... vilket är svårförståeligt. Det skall användas som arbetsbarack sägs det. Församlingshemmet är invigt gudstjänstrum! Detta att församlingshemmet "bommats igen" har föranlett protester. Se artikel i ÖC.
Nu har "nyheten" nått oss att församlingshemmet inte öppnas vintern/våren 2012 heller trots att kyrkan nu är restaurerad. Den stängs f.ö. också under åtminstone den kalla årstiden. Alltså har Normlösaborna ingenstans att ta vägen. Kyrkliga syföreningen, församlingssamkväm och ev. barnkör är hemlösa......... ( skrivet i juletid när budskapet om att Josef och Maria var likaledes vid Jesu födelsetid )
Vintern 2013 tycks både kyrka och församlingshem återigen vara stängda......... fram till påsk.
2014 trädde en ny organisation i kraft. Då slogs pastoraten Skänninge, Vifolka, Mjölby, Boxholm och Ödeshög samman till ett storpastorat. "Närhet och samverkan" talades det om i kyrkomötet! Det tog alltså 4 år till nästa omorganisation. Se ovan.
Om det blir bättre? ......... Storpastoratets kyrkofullmäktige utser kyrkoråd (naturligtvis) men också de lokala församlingsråden (inte fullt så naturligt eftersom lokalkännedom blir svårare) Vad dessa församlingsråd får för ett inflytande vet man inte! Vi är långt från den tidigare lokala församlingens egenbestämmande.
Visst talas det mycket om förändringsbenägenhet och flexibilitet numera?
Nu i augusti 2014 visar det sig att församlingsrådet inte har särskilt mycket att handlägga eller förmåga till inflytande.


7/9 2014 skrev Normlösa kyrkas intresseförening till kyrkorådet för Folkungabygdens pastorat en skrivelse angående önskemål att iordningställa ett lapidarium på Normlösa kyrkoråd. Vi upplevde en möjlig dialogkontakt därefter som den 6 oktober grusades: Då "skövlades" kyrkogården på ett icke oansenligt antal gravstenar. Dessa transporterades till Skänninge. Vad händer sedan? Som befarat- den lilla enheten körs över.....
Ny skrivelse är på gång....... - Det blev en skrivelse med skiss över tänkt "installation" Vi får se fortsatt utveckling

OCH DET BLEV AVSLAG!!!

 

bulletBeskrivning av Normlösa kyrka:
bullet svenska och på engelska
bullet Normlösa kyrkogård
bullet Kyrkokartan - med beskrivning och bilder
bulletNormlösa kyrka - på wikipedia
bulletNormlösa kyrka - Länstyrelsen i Östergötland (PDF)
bullet Klicka för att hämta karta/platser Skänninge Församling

 
bulletPräster i Normlösa :
bullet Samuel Hedborn - En tid pastorsadjunkt i Normlösa - psalmer skrivna av honom:  Psalmer
 
bulletNormlösa kyrka tecknat av min morfar Iwar Wallerstedt 1976.
bullet

 
bulletNya vykort på Normlösa kyrka från 2009. Foto: Peter Lagerqvist. Finns att köpa i kyrkan
bullet 

         

bulletBilder/film
 
bullet
Midsommardans.MPG Midsommar i Normlösa 2009

 

I Normlösa, med cirka 400 invånare förekommer tämligen många aktiviteter. Här finns ju kyrkan! men också idrottsförening och hembygdsförening. Hemsida på nätet är www.bypasset.se

Start | Om oss | NAV | Länkarkiv | Normlösa - hembygd | Fornåsa - hembygd | Genealogi

Webbplatsen uppdaterades fredag 02 oktober 2015